Over Frits Versluijs

Frits Versluijs heeft zich sinds zijn pensionering gedegen verdiept in de historie van Enkhuizen. Als stadsgids deed hij veel kennis en ervaring op die uiteindelijk leidde tot vier boeken alsmede een aantal lezingen over de stad. Deze boeken kunt u op de hoofdpagina van deze site terugvinden, lezen en downloaden.

In het verleden was Frits als amateur ornitholoog zeer actief betrokken bij de bescherming van roofvogels en uilen. Eerst rond Amsterdam en later in West-Friesland en heel Noord-Holland. Dit leidde tot een samenwerking tussen ruim 40 verenigingen, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Artikelen uit die periode zullen langzaam ook op deze site verschijnen.

Verder was Frits Versluijs met drie verenigingen betrokken bij bescherming van landschapselementen in Polder Het Grootslag. Het behoud van natuur- en recreatiegebied De Weelen is hiervan het resultaat. Ook hierover zullen enige publicaties worden opgenomen.