Enkhuizen en West-Friesland

Op deze site presenteert stadsgids, schrijver en natuurliefhebber Frits Versluijs diverse boeken en andere publicaties die samenhangen met de historie van Enkhuizen en West-Friesland alsmede met de natuurbescherming in die regio. Het gaat om de volgende boeken en artikelen die u kunt lezen en/of downloaden door de betreffende link te klikken:

 

 

 

Historisch overzichtsboek “Struinen door Enkhuizen” (4e druk in kleur). Dit boek is om praktische redenen in twee delen gesplitst.

Struinen blz 1-118

Struinen blz 119-260

“Gevelstenen in Enkhuizen” (2e druk)

Gevelstenen

“Trapgevels in Enkhuizen” (1e druk)

Trapgevels

“Gevelmakelaars in Enkhuizen” (2e druk)

Gevelmakelaars

Roofvogel- en uilenbescherming in West-Friesland

Roofvogelbescherming (1976)

Voedsel roofvogels (1975)

Temperatuur in torenvalk nestkasten op palen (1979)

Botulisme (Uit: Natura 1976)

Natuurbescherming in Het Grootslag

Grootslag 1973

Grootslag 1975

“Toerist in de koude oorlog”  Een indringende gebeurtenis die in 1967 plaats vond in de Harz tijdens grot-onderzoek langs de zonegrens met Oost Duitsland.

Toerist

Radioactiviteit:  Naar aanleiding van de kernramp in Fukushima (Japan) heeft de samensteller van deze website, vanuit zijn vakgebied, een aantal termen en achtergronden samengevat. Deze samenvatting kan behulpzaam zijn bij de interpretatie van artikelen in de media. In iets verkorte vorm is onderstaand artikel medio 2011 gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad.

Straling

Op deze site presenteert stadsgids, schrijver en natuurliefhebber Frits Versluijs diverse boeken en andere publicaties die samenhangen met de historie van Enkhuizen en West-Friesland alsmede met de natuurbescherming in die regio. Het gaat om de volgende boeken en artikelen die u kunt lezen en/of downloaden door de betreffende link te klikken:

 

 

 

Historisch overzichtsboek “Struinen door Enkhuizen” (4e druk in kleur). Dit boek is om praktische redenen in twee delen gesplitst.

Struinen blz 1-118

Struinen blz 119-260

“Gevelstenen in Enkhuizen” (2e druk)

Gevelstenen

“Trapgevels in Enkhuizen” (1e druk)

Trapgevels

“Gevelmakelaars in Enkhuizen” (2e druk)

Gevelmakelaars

Roofvogel- en uilenbescherming in West-Friesland

Roofvogelbescherming (1976)

Voedsel roofvogels (1975)

Temperatuur in torenvalk nestkasten op palen (1979)

Botulisme (Uit: Natura 1976)

Natuurbescherming in Het Grootslag

Grootslag 1973

Grootslag 1975

“Toerist in de koude oorlog”  Een indringende gebeurtenis die in 1967 plaats vond in de Harz tijdens grot-onderzoek langs de zonegrens met Oost Duitsland.

Toerist

Radioactiviteit:  Naar aanleiding van de kernramp in Fukushima (Japan) heeft de samensteller van deze website, vanuit zijn vakgebied, een aantal termen en achtergronden samengevat. Deze samenvatting kan behulpzaam zijn bij de interpretatie van artikelen in de media. In iets verkorte vorm is onderstaand artikel medio 2011 gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad.

Straling

Over Frits Versluijs

Frits Versluijs heeft zich sinds zijn pensionering gedegen verdiept in de historie van Enkhuizen. Als stadsgids deed hij veel kennis en ervaring op die uiteindelijk leidde tot vier boeken alsmede een aantal lezingen over de stad. Deze boeken kunt u op de hoofdpagina van deze site terugvinden, lezen en downloaden.

In het verleden was Frits als amateur ornitholoog zeer actief betrokken bij de bescherming van roofvogels en uilen. Eerst rond Amsterdam en later in West-Friesland en heel Noord-Holland. Dit leidde tot een samenwerking tussen ruim 40 verenigingen, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Artikelen uit die periode zullen langzaam ook op deze site verschijnen.

Verder was Frits Versluijs met drie verenigingen betrokken bij bescherming van landschapselementen in Polder Het Grootslag. Het behoud van natuur- en recreatiegebied De Weelen is hiervan het resultaat. Ook hierover zullen enige publicaties worden opgenomen.

Berichten

Toerist in de koude oorlog

Van dit boekje is nog een aantal originele exemplaren beschikbaar. Er kan er een worden toegezonden tegen de normale verzendkosten.

Errata

Bij  de volgende boeken hoort een inlegvel met errata: Struinen door Enkhuizen 1e t/m 4e druk; Gevelmakelaars in Enkhuizen 1e druk. Indien deze inlegvellen in uw boek ontbreken, neem dan gerust even contact op en er wordt een vervangend exemplaar toegestuurd. Bij het boekje Gevelstenen in Enkhuizen 1e druk hoort geen inlegvel, maar het is …

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de publicaties op deze site of u wilt een afspraak maken voor een stadswandeling door Enkhuizen of een lezing, dan kunt u contact op te nemen via:

fritsversluijs@gmail.com

Stadswandelingen  Via e-mail kunt u een stadswandeling aanvragen en uw wensen bespreken. De wandelingen kunnen geheel naar uw wensen worden aangepast. Denkbaar is een wandeling door een bepaalde wijk of met een bepaald thema zoals: Ontstaansgeschiedenis van de stad en de regio, Kerken- en andere historische gebouwen, Gevelstenen.

Lezingen  kunnen via mail worden aangevraagd en naar uw wensen worden samengesteld. Reeds beschikbaar zijn: Ontstaan van Enkhuizen,  Gevelstenen in Enkhuizen, Ontstaan van Het Grootslag en de Weelen, Architectuur in Enkhuizen alsmede Ervaringen van een amateur imker. Elke lezing bestaat uit twee delen van ca. 40 minuten.